cover obrázok stránky

Je to náš spoločný záujem, aby slovensko zostalo kultúrne bohaté a pestré

Nasledujúce sčítanie ľudu sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021. Je to štatistické zisťovanie, ktoré v mnohom ovplyvní naše nasledujúce desaťročie. Na základe týchto výsledkov sa odvíjajú práva, ktoré napomáhajú zachovať jazyk, kultúru a identitu etnických menšín, ale aj demografickú rôznorodosť krajiny. Práve preto sme sa rozhodli spustiť kampaň pre príslušníkov maďarskej národnosti, aby sa smelo prihlásili k svojmu pôvodu a svojmu materinskému jazyku. Úprimne veríme, že byť Maďarom na Slovensku nie je nevýhodou, ale hodnotou, ktorú stojí za to zachovať a zveľaďovať. V rámci našej práce chceme osloviť každého bez výnimky. Najväčší dôraz chceme klásť na tých, ktorí pri zvažovaní uvádzania príslušnosti k maďarskej národnosti môžu potrebovať povzbudenie, utvrdenie a pozitívnu spätnú väzbu. S každým sa ráta! Ráta sa aj s maďarsky hovoriacimi Rómami, aj so všetkými, ktorí majú aj maďarských predkov a tiež s tými, ktorí žijú v zmiešaných manželstvách.

Mnohým nie je jasné, že štátna príslušnosť nie je totožná s príslušnosťou k národnosti, a že označenie maďarskej národnosti pri sčítaní obyvateľov pre nikoho neznamená žiadnu nevýhodu, práve naopak: prináša veľa výhod. Našou spoločnou úlohou je utvrdiť v tom všetkých, ktorí môžu mať v tejto súvislosti akékoľvek pochybnosti.

Občania miest a obcí, kde podiel Maďarov pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 dosiahne 15 percentnú hranicu, budú môcť na úradoch používať aj maďarský jazyk. To pre Slovákov nebude predstavovať žiadnu nevýhodu, pretože slovenčina je úradným jazykom v celej krajine.
Dotácie na kultúru národnostných menšín zasa budú vo veľkej miere závisieť od podielu jednotlivých menšín pri sčítaní obyvateľov.

Na zistenie národnosti a materinského jazyka obyvateľov vo formulári sčítania budú tri otázky. Otázka na zistenie národnosti bude znieť: „Aká je Vaša národnosť?“ Ďalšia otázka bude: „Hlásite sa aj k inej národnosti?“, pričom budeš môcť vpísať ďalšiu národnosť. O označení druhej národnosti by mali uvažovať tí, ktorí majú aj predkov, ktorí patrili k niektorej národnostnej menšine, napr. jeden z ich rodičov alebo starých rodičov bol Maďar. Okrem toho budeš odpovedať na otázku „Aký je Váš materinský jazyk?”

Pomôžme starším!

Máš otázku?

Vyplň nasledujúci formulár a my ti odpovieme obratom.