az oldal cover képe

Mindent a népszámlálásról

Kérdések a kitöltésről

Mikor zajlik a népszámlálás? #

A népszámlálásra két szakaszban kerül sor. Az első szakasz február 15. és március 31. között, önkitöltéses módon zajott.

A második szakasz május 3. és június 13. között zajlik. Ebben a szakaszban mindenkinek be kell kapcsolódnia, aki az első szakaszban nem vett részt a népszámláláson. A kérdőívet két módon lehet kitölteni: az önkormányzatok által létesített kontakt pontokon, illetve telefonos megkeresés nyomán a népszámlálási asszisztens az otthonokba is kiérkezik. Mindezen lehetőségekről a helyi községi hivatalokban adnak bővebb tájékoztatást.

Kiknek kell részt venniük az asszisztált népszámláláson? #

A válasz egyszerű: mindenkinek, aki valamilyen oknál fogva az első fordulóban még nem töltötte ki a kérdőívet. Figyelem! A népszámláláson történő részvétel nemcsak a Szlovákiában élő szlovák állampolgárok számára kötelező, de minden olyan személynek is, aki Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik. Az év nagy részében Szlovákiában élő, ám hivatalos lakhellyel nem rendelkező személyeknek szintén részt kell venniük.

A gyerekekre is vonatkozik a népszámlálás? #

Igen. A kiskorúak nevében azonban a szülők vagy a törvényes képviselő tölti ki a népszámlálási kérdőívet.

Hogyan történik az asszisztált népszámlálás? #

A népszámlálásba két módon lehet csatlakozni 2021. május 3. és június 13. között.

1. A településeken létrehozott kapcsolattartó pontokon (kontaktné miesto). A kitöltéshez itt biztosítják a szükséges technikai eszközöket, de akár a népszámlálási asszisztens is segíthet az adatok bevitelében. Fontos, hogy a bejelentett lakóhelyen kívüli kapcsolattartó pontokat is igénybe lehet venni.

2. Egy mobil asszisztens segítségével, akivel telefonos úton lehet kapcsolatba lépni és aki előre egyeztetett időpontban otthonaikban keresi fel a polgárokat az adatok felvétele érdekében. A mobil asszisztens elérhetőségéről a helyi önkormányzatok kötelesek tájékoztatást adni.

A kérdőív kitöltéséhez mindkét esetben szükséges a személyi szám (rodné číslo) megadása.

Honnan tudom, hogy az asszisztens az általam megadott válaszokat rögzítette? #

Amennyiben a polgár nem maga tölti ki a kérdőívet, akkor jogában áll ellenőriznie a kérdésekre adott válaszokat. A végső jóváhagyás előtt lehetőség van az esetleges hibák javítására. Csak ezt követően kerülhet sor a kérdőív elfogadására. A sikeres kitöltés után igazolást kérhetünk a népszámláláson történő részvételről, ennek a dokumentumnak azonban nincs gyakorlati jelentősége.

Milyen adatokat kérhet tőlünk a házhoz hívott népszámlálási asszisztens? #

Telefonos kapcsolatfelvételkor a vezeték- és keresztnevet, a pontos lakcímet és a telefonszámot kell megadnunk. Az asszisztens kiérkezését követően pedig a személyi számra (rodné číslo) van szükség, mert a népszámlálási kérdőívbe történő bejelentkezés a személy szám megadásával lehetséges. A népszámláláshoz semmilyen más igazolványra nincs szükség, egyéb dokumentumot a népszámlálási asszisztens sem kérhet.

Honnan tudom, hogy a népszámlálási asszisztens az, akinek mondja magát és nem csaló? #

A népszámlálási asszisztens megfelelő igazolvánnyal rendelkezik, amely tartalmazza az asszisztenst nevét, azonosító számát és igazolványának regisztrációs számát. Az asszisztens személyazonosságát a helyi önkormányzaton keresztül is megerősíthetjük. Figyelem! A népszámlálási asszisztens kizárólag a polgár előzetes telefonos megkeresése alapján jelentkezhet az otthonokba. Amennyiben felmerül a csalás gyanúja, haladéktalanul kapcsolatba kell lépni a rendőrséggel a 158-as telefonszámon.

Mi a garancia arra, hogy a megadott adatokkal senki nem fog visszaélni? #

Az adatok biztonsága a népszámlálás lefolytatásának legfontosabb feltétele. A népszámláláskor felvett információk bizalmas adatnak számítanak, azok a törvény értelmében titkosak. Mindenkire, aki a folyamat előkészítésében és lebonyolításában, továbbá az eredmények feldolgozásában részt vesz, titoktartási kötelezettség vonatkozik. A nemzetiséggel kapcsolatos adatok esetében sem lesz lehetőség annak utólagos megállapítására, hogy ki milyen nemzetiségűnek vallotta magát.

Milyen nyelven tölthetem ki a kérdőívet? #

A népszámlálási kérdőív több nyelven is elérhető lesz, köztük magyarul is.

Kérdések a nemzetiségről

Ki vallhatja magát magyarnak a népszámláláson? #

Mindenki, aki vállalja a magyar nemzetiséget, függetlenül attól, hogy milyen származású, milyen tannyelvű iskolába járt, milyen nemzetiségű a párja, milyen környezetben él vagy éppen hol dolgozik. A szlovák állampolgárság és az állampolgár nemzetisége között sincs semmilyen összefüggés!

Melyek a nemzetiségre vonatkozó kérdések a népszámlálási kérdőívben? #

A magyarokat a népszámlálás három nagyon fontos pontban érinti. A nemzetiségre két külön blokkban kérdeznek rá. A 11. kérdésben arra válaszolhat, hogy "Mi az ön nemzetisége?" A 11.1. alkérdés pedig arra kérdez rá, hogy „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?" Az anyanyelvről a következő, 12. kérdésben lehet vallani. Mindhárom kérdésnél előre megadott válaszlehetőségek közül lehet választani.

Jár-e valamilyen hátránnyal, ha a szlováktól eltérő nemzetiségűnek vallom magam? #

Nem. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának 33. cikkelye szerint "senkinek nem válhat hátrányára a nemzetiségi kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozás." Az alkotmány azt is kimondja, hogy mindenkinek joga van szabadon dönteni nemzetiségi hovatartozásáról, s tilos e döntés bárminemű befolyásolása és az elnemzetietlenítést célzó nyomásgyakorlás minden formája.

Első vagy második helyen jelöljem meg a magyar nemzetiséget? #

A választ mindenki a legjobb érzése szerint jelölje meg. A magyar közösség szempontjából, az adatok félreértelmezésének elkerülése végett a legjobb megoldás a magyar nemzetiség kizárólagos jelölése. A szlovák házastárs, szlovák állampolgárság, szlovák iskola, szlovák felmenők nem azt jelzik, hogy valakinek szlovák a nemzetisége.

Mit írjak a második nemzetiséghez? #

Egy esetleges második nemzetiség felvállalása szintén egyéni döntés kérdése, ha valakinek nincs többes identitása, nem szükséges választ adnia a kérdésre.

Mit jelent a népszámlálás a magyarság szempontjából? #

A népszámlálási eredményekre kisebbségi jogok épülnek. Ezek közül a legfontosabbak a nyelvi jogok. A magyar nyelvet a magánéletben, nyilvánosan, szóban és írásban is korlátozás nélkül mindenki szabadon használhatja Szlovákia egész területén. Azokon a településeken viszont, ahol 2021-től a magyarok aránya eléri a 15%-ot, a hivatalok is kötelesek használni a magyar nyelvet. A kisebbségi kulturális támogatások pedig nagy mértékben azon fognak múlni, hogy mekkora lesz a magyarok népszámláláson elért országos számaránya. Ezért mondjuk, hogy a népszámlálás tétje anyanyelvünk és kultúránk jövője!

Mit ért a kérdőív anyanyelv alatt? #

A 12. kérdésben az anyanyelv alatt arra a nyelvre kérdeznek rá, amelyet az ember gyermekkorában szüleitől vagy a környezetétől megtanult. Az anyanyelvnek nem kell azonosnak lennie a nemzetiséggel, de akinek magyar az anyanyelve, annak a nemzetisége is magyar.

Milyen nemzetiséget jelöljenek a magyarul beszélő romák? #

A magyar anyanyelvű romák a magyarság részei. A kettős nemzetiség lehetőséget biztosít számukra, hogy a magyar nemzetiségük megjelölése mellett roma kultúrához való kötődésüket is feltüntetessék.

Kérdések a népszámlálási kampányról

Kik állnak a népszámlálási kampány mögött? #

A kampány szlovákiai magyar civil és egyházi szervezetek, politikai pártok és szakmai intézmények, valamint aktív emberek közös erőfeszítéséből jött létre. A kampányban résztvevők vállalták, hogy a közös cél érdekében felülemelkednek a világnézeti különbségeken, és mindenki mást is erre buzdítanak.

Miért van szükség népszámlálási kampányra? #

A szlovákiai magyarság legsúlyosabb problémája az elszlovákosodás. Az elmúlt három népszámlálás alkalmával a magukat magyarnak vallók száma folyamatosan csökkent. Sokak számára nem egyértelmű, hogy a magyar nemzetiség megjelölése a népszámláláson természetes dolog, ami semmilyen hátránnyal, viszont annál több előnnyel jár. Közös feladatunk, hogy pozitív megerősítést adjunk mindazoknak, akiknek dilemmáik lehetnek. A népszámlálással kapcsolatos technikai és kitöltési információk magyar nyelven történő közvetítése szintén fontos feladat, hiszen ennek megoldását a hivatalos szervek nem vállalták magukra.

Mit tehetek a népszámlálás sikeréért? #

Rengeteg módon tudjuk segíteni az ügyet. Segíthetünk családtagjainknak, rokonainknak, barátainknak a népszámlálási ív kitöltésében. Terjeszthetjük a tájékoztató anyagokat. Elmondhatjuk másoknak, miért fontos a magyar nemzetiség feltüntetése. Végül, de nem utolsósorban adományokkal is támogathatjuk a kampányhoz kötődő aktivitásokat.

Kérdésed van? Írj nekünk!